Publicat per

PAC 1: Audiències i algoritmes dels social media

Publicat per

PAC 1: Audiències i algoritmes dels social media

Bon dia companys i companyes! Després de veure diferents temes sobre el qual fer l’anàlisi, he decidit fer-ho sobre l’evolució del nombre d’usuaris (a escala d’Espanya) a les xarxes socials des de 2017 a l’actualitat, juntament amb una predicció sobre el nombre d’usuaris que hi haurà de cara als següents anys fins a 2025. L’enllaç és el següent: https://es.statista.com/estadisticas/474930/redes-sociales-numero-de-usuarios-espana/ PAC1 - Activitat 1: Audiències i algoritmes dels social media …
Bon dia companys i companyes! Després de veure diferents temes sobre el qual fer l’anàlisi, he decidit fer-ho sobre l’evolució del nombre d’usuaris…

Bon dia companys i companyes! Després de veure diferents temes sobre el qual fer l’anàlisi, he decidit fer-ho sobre l’evolució del nombre d’usuaris (a escala d’Espanya) a les xarxes socials des de 2017 a l’actualitat, juntament amb una predicció sobre el nombre d’usuaris que hi haurà de cara als següents anys fins a 2025.

L’enllaç és el següent: https://es.statista.com/estadisticas/474930/redes-sociales-numero-de-usuarios-espana/

Debat0el PAC 1: Audiències i algoritmes dels social media

No hi ha comentaris.