Publicat per

Activitat 1: Audiències i algoritmes dels social media

En aquest gràfic podem veure una evolució dels usuaris espanyols registrats a les xarxes socials des de l’any 2017 fins a l’actualitat, juntament amb una previsió de l’evolució d’aquesta estadística de cara a l’any 2025.

El principal aspecte que podem veure és que l’evolució dels usuaris registrats des de l’inici de l’estudi  l’any 2017 cap a l’actualitat l’any 2021 (any en el qual es va publicar aquest informe) és molt notable, amb un augment de 7’1 milions d’usuaris registrats. Teóricament des de l’any passat que es va publicar l’informe a la previsió que es va fer cap a aquest 2022, el nombre d’usuaris registrats va augmentar 1 milió més.

Aquest és l’agument que s’ha produït any a any des del 2017 al 2021:

2017 – 2018 –> 2’25 milions d’usuaris registrats

2018 – 2019 –> 1’25 milions d’usuaris registrats

2019 – 2020 –> 1’61 milions d’usuaris registrats

2020 – 2021 –> 1’29 milions d’usuaris registrats

 

Com podem veure, l’any que més progressió i va haver va ser en el primer període d’estudi. Una curiositat és que la tendència de 2017 a 2019 és negativa, amb un nombre menor d’augments, però que de cara a 2020 es registren més usuaris respecte als dos anys anteriors, amb motiu de la pandèmia.

Ara analitzarem la previsió que es realitza des de l’any 2022 de cara l’any 2025

2021 (actualitat de l’anàlisi) – 2022 –> 1 milió d’usuaris registrats

2022 – 2023 –> 750 mil usuaris registrats

2023 – 2024 –> 560 mil usuaris registrats

2024 – 2025 –> 410 mil usuaris registrat

Podem veure una predicció que ens deixa una clara tendència negativa, amb cada any menys usuaris registrant-se a les xarxes socials.

(gràfic d’elaboració própia segons les dates del gràfic d’statista)

Amb color blau podem veure l’evolució de les dades que s’han pogut estudiar, amb el color verd tenim la predicció que es realitza de cara al futur. La major diferència que podem veure és que l’evolució real es inestable, segueix un patró negatiu pero varia segons diferents sucessos com per exemple la pandèmia de l’any 2020. La predicció és més estable, ja que és simplement això, una predicció, no tenen en compte els diferents successos més improvables que poden variar les estadístiques a l’hora d’aplicar-les a la realitat.

 

CONCLUSIÓ

El que podem llegir d’aquest gràfic és que cada vegada menys usuaris espanyols es registren a les xarxes socials, però hem d’entendre que això és molt normal ja que hi han molts  milions de persones registrades. En la meva opinió els nous usuaris registrat poden respondre als següents perfils:

 • Persones joves que obren els seus primers perfils a les xarxes socials
 • Persones d’avançada edat que descobreixen les xarxes socials i decideixen experimentar en aquestes
 • Persones que ja tenien xarxes socials, però obren acomptes en altres xarxes socials en les quals no estaven registrats (exemple: usuari que té un acompte a Instagram però es registra a altra xarxa social d’altra companyia

Una altra conclusió que podem extreure és que alguns successos poden alterar els gràfics, sobretot els successos com la pandèmia que obliguen a les persones a passar més temps sense poder sortir de casa.

 

Font: https://es.statista.com/estadisticas/474930/redes-sociales-numero-de-usuarios-espana/

Debat1el Activitat 1: Audiències i algoritmes dels social media

 1. Jean Pierre Ribeiro Daquila says:

  Hola, molt bé explicat.
  M’ha cridat l’atenció la predicció negativa. Jo complementaria amb al menys dues citacions bibliogràfiques.
  Una llàstima que la qualitat de la imatge no sigui bona (ens passa a tots).
  Una correcció: Teòricament, amb o oberta.
  Bona feina! :)

Deixa un comentari